مستندات استفاده از وبسرویس سین یا ویو تلگرام

مستندات استفاده از وبسرویس سین یا ویو تلگرام

Powered By: power-tel.ir

🔗 لینک وبسرویس :

https://api.power-tel.ir/api.php

خب تمامی پارامترها باید به این ادرس به صورت GET ارسال شوند.

برای شارژ حساب خود باید ربات @cbapibit استارت و شارژ کنید. لیست قیمت ها ی خدمات نیز در بخش شارژ وبسرویس موجود میباشد

نکته بسیار مهم ربات وبسرویس باید در کانالی که شما لینک ان را به وبسرویس قراره ارسال کنید باید ادمین باشه.(در کانال فرواردی های پست ادمین کنید)

پارامترا های مورد نیاز برای سین:

لینک نمونه برای سین زدن یک پست از کانال عمومی:

https://api.power-tel.ir/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=view&typeseen=fa&count=100&speed=0&period=0&channel=codebazan&id=533

معرفی پارامترها:

ا1- apikey باید از ربات وبسرویس بخش کلید وبسرویس دریافت کنید.

ا2- type نوع درخواست شما را مشخص میکند که سین باشد یا ریکشن و ...

ا3- typeseen ما سه نوع سین داریم تمام ایرانی فیک و مستقیم (fa - en - link) خالی باشه فیک میزنه.

ا3- count تعداد مورد نیاز شما از 100 تا 100,000 وارد کنید.

ا4- speed سرعت سین زدن از 1 تا 4 وارد کنید 1 با تمام سرعت انجام خواهد شد.

ا5- period مقدار زمان برای بازدید مثلا هر 10 دقیقه 5 بازدید(فعلا زمانبندی کار نمیکنه هر دو رو صفر بزارید)

ا6- channel ادرس کانال عمومی مثال codebazan بدون @ وارد کنید.

ا7- id ایدی پست مورد نظر خودتون 500

خروجیشم میشه 👇

{
  "result": "ok",
  "order": 119959,
  "count": "100",
  "amount": 9,
  "seenstart": 986,
  "seenend": 1036
 }

پارامتر های مورد نیاز برای لایک و نظر سنجی:

نمونه لینک:

https://api.power-tel.ir/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=vote&count=10&channel=codebazan&id=500&text=نام دکمه

خب تمامی پارامترها با سین مشابه میباشد.

فقط پارامتر type=vote شد و یک پارامتر جدید text اضاف شد که نام دکمه باید بدین بهش.

خروجیشم میشه 👇

{
  "result": "ok",
  "order": "337870709",
  "count": "10",
  "amount": 250,
  "type": "vote"
}

پارامترهای مورد نیاز برای ری اکشن:

نمونه لینک:

https://api.power-tel.ir/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=reaction&count=50&channel=kjhbkjhbk&id=75&reaction=1

پارامترهای ریکشن نیز ماندد نظر سنجی تنها type=reaction و خود reaction برابر با 1 تا 11 میباشد.👇

(1 = 👍);(2 = 👎);(3 = ❤️);(4 = 🔥);(5 = 🎉);(6 = 🤩)

(7 = 😱);(8 = 😁);(9 = 😢);(10 = 💩);(11 = 🤮)

خروجیشم میشه 👇

{
  "result": "ok",
  "order": "337871270",
  "count": "50",
  "amount": 650,
  "type": "reaction"
}


خب حالا شما سین و لایک وریکشن و... انجام دادی و باید پیگیری کنی ایا انجام شد یا نه؟

توجه کنید برای لایک و نظرسنجی و ریکشن type=status2 میشه.

نمونه لینک:

https://api.power-tel.ir/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=status&id=337871270

خروجیشم میشه 👇

{
  "result": "ok",
  "order": "SS00831054706feGq",
  "stats": "Pending",
  "SeenStart": "1",
  "Count": "150"
}

نمونه لینک نمایش مقدار شارژ:

https://api.power-tel.ir/api.php?type=amount&apikey=xxxxxxxxxx

تامام

ساخت ربات بدون نیاز به دانش برنامه نویسی با رباتساز @createpanelbot استارت کنید و ربات ویو پنل خود را ایجاد کنید.

POWERED BY: power-tel.ir